photos

Australia vs India - Fourth Test in Sydney

07 January, 2019
Australia vs India - Fourth Test in Sydney
Australia vs India - Fourth Test in Sydney
Australia vs India - Fourth Test in Sydney
Australia vs India - Fourth Test in Sydney
Australia vs India - Fourth Test in Sydney
Australia vs India - Fourth Test in Sydney
Australia vs India - Fourth Test in Sydney
Australia vs India - Fourth Test in Sydney
Australia vs India - Fourth Test in Sydney
Australia vs India - Fourth Test in Sydney
Australia vs India - Fourth Test in Sydney