photos

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

30 March, 2019

PHOTO: AFP

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia

Fourth ODI: Pakistan vs Australia