photos

Sri Lanka whitewash Pakistan in T20I series

10 October, 2019
Sri Lanka whitewash Pakistan in T20I series
Sri Lanka whitewash Pakistan in T20I series
Sri Lanka whitewash Pakistan in T20I series
Sri Lanka whitewash Pakistan in T20I series
Sri Lanka whitewash Pakistan in T20I series
Sri Lanka whitewash Pakistan in T20I series
Sri Lanka whitewash Pakistan in T20I series
Sri Lanka whitewash Pakistan in T20I series
Sri Lanka whitewash Pakistan in T20I series
Sri Lanka whitewash Pakistan in T20I series